zaterdag, juni 30, 2007

De stichtingen

De vakantie nadert met rasse schreden en we hebben allebei veel zin om naar Cambodja te vertrekken. Er is de afgelopen maanden behoorlijk veel geld ingezameld en de laatste 2 weken hopen we nog een aantal donaties te ontvangen. We zullen het geld daar direct goed kunnen besteden.
Voordat we vertrekken nog een verwijzing naar de twee stichtingen die we in ieder geval financieel zullen steunen.

Sala Riin Kampuchea

'Door het geven van voornamelijk Engels onderwijs op onze scholen, willen we proberen meer mensen de kans te geven om werk te vinden. Zo kunnen ze voor zichzelf en hun gezin een beter bestaan opbouwen; men heeft een grotere kans om aan de vicieuze armoedecirkel te ontsnappen en om zelfstandig het gezin te onderhouden.'


Mondol op'Thom

'De Cambodjaanse kinderen verdienen uw hulp. Het kleinschalige onderwijsproject Mondol Op'thom kan niet helpen zonder uw steun. Geef de jeugd van het gehucht Kleng Leu een betere toekomst. Ons verhaal bevat slechts een druppel in de oceaan van armoede in Cambodja. Niettemin: uit een enkel eikeltje groeit de grote eik.'

Geen opmerkingen: